1 App til det hele

KvaliCare Mobil+ hører med i det daglige arbejde hos borgeren

Du kan bruge den til:

 • slå op og få beslutningsstøtte
 • risikovurdere
 • ernæringsvurdere
 • mund-og tandscreene og triagere

KvaliCare Mobil+ består af korte opslag med billeder og guidelines, som personalet kender fra deres e-learning

 

 

KvaliCare Mobil+

 • Understøtter evidensbaserede retningslinjer og guidelines
 • Øger patientsikkerhed og kvalitet i ydelser
 • Giver større sikkerhed i situationen hos borgeren til et stort antal medarbejdere
 • Omfatter Sundhedsstyrelsens anbefalede værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn hos svækkede ældre 
 • Understøtter e-læring og skaber arbejdsglæde.
 • KvaliCare har mange års erfaring med udvikling af e-learning og kompetenceudvikling i sundhedssektoren.
 • KvaliCare konceptet sikrer nødvendig viden i hænderne på personalet, som arbejder hos borgerne til hverdag.
 • KvaliCare ønsker at fremme brugen af fleksible og mobile teknologiske læringsformer i arbejdslivet med udgangspunkt i brugernes virkelighed.

Kontakt os for at høre hvilke løsninger KvaliCare kan tilbyde