KvaliCare Sårkurser - velafprøvede og dokumenteret effekt

KvaliCare har erfaring med og ekspertise i at udvikle evidensbaserede e-learning kurser på sårområdet. Kurserne sikrer kvaliteten af plejen for borgerne samt optimerer kommunens økonomiske resultater. Vores in-house sygeplejefaglige kvalitetskonsulenter og eksterne eksperter har i samarbejde udviklet kurserne. Kurserne er niveaudelte og er rettet mod forskellige målgrupper i kommuner og hospitalssektoren. 

Bensår SPL/SSA

Kurset er udviklet på baggrund af EWMA guidelines og den danske kvalitetsmodel for forebyggelse og behandling af kroniske sår.
Udviklet i samarbejde med sårsygeplejersker og sårspecialister.

Bensår - opsporing og behandling SSH

Kurset er udviklet på baggrund af EWMA guidelines og den danske kvalitetsmodel for forebyggelse og behandling af kroniske sår.
Udviklet i samarbejde med sårsygeplejersker og sårspecialister.

Bensår - din rolle i behandlingen SSH

Kurset er udviklet på baggrund af EWMA guidelines og den danske kvalitetsmodel for forebyggelse og behandling af kroniske sår.
Udviklet i samarbejde med sårsygeplejersker og sårspecialister.

Smertebehandling ved sår SPL/SSA

Kurset har fokus på Dansk Selskab for Sårhelings smertealgoritme og evidensbaserede guidelines.
Udviklet i samarbejde med specialister i smertelindring og behandling.

Diabetiske fodsår SPL/SSA

Kurset er udviklet på baggrund af Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer og den danske kvalitetsmodel for forebyggelse og behandling af kroniske sår.
Udviklet i samarbejde med sårsygeplejersker og sårspecialister.

Diabetiske fodsår SSH

Kurset er udviklet på baggrund af Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer og den danske kvalitetsmodel for forebyggelse og behandling af kroniske sår.
Udviklet i samarbejde med sårsygeplejersker og sårspecialister.

Tryksår forebyggelse og behandling SPL/SSA

Kurset er udviklet på baggrund af EPUAP internationale guidelines, anbefalinger fra Dansk selskab for Patientsikkerhed ”Tryksårspakken” og den danske kvalitetsmodel for forebyggelse og behandling af kroniske sår.
Udviklet i samarbejde med specialister i sårbehandling.

Tryksårsforebyggelse SSH

Kurset er udviklet på baggrund af EPUAP internationale guidelines, anbefalinger fra Dansk selskab for Patientsikkerhed ”Tryksårspakken” og den danske kvalitetsmodel for forebyggelse og behandling af kroniske sår.

Udviklet i samarbejde med specialister i sårbehandling.

Sårbehandling - forebyggelse og behandling SPL/SSA

Kroniske sår har store menneskelige og økonomiske omkostninger. Sygeplejerskers tid til sårbehandling kan reduceres væsentligt.
Kurset er udviklet på baggrund af nationale og internationale guidelines og DSFS såralgoritme. Fokus på helhedsvurdering og TIME modellen.

Produkter til sårbehandling SPL/SSA

Kurset er målrettet til dig, som behandler borgere med sår i kommunen til hverdag.
Kurset er udviklet i samspil med kommunale sårsygeplejersker på baggrund af evidens og bedste kliniske praksis og understøtter systematikken i den danske kvalitetsmodel.

Hudpleje - sårforebyggelse SSH

Kurset har fokus på forebyggelse og behandling af de almindeligste hudproblemer hos ældre.
Det er udviklet i samarbejde med sårsygeplejersker og sårspecialister.

Hudpleje SPL/SSA

Kurset har fokus på forebyggelse og behandling af de almindeligste hudproblemer hos ældre.
Det er udviklet i samarbejde med sårsygeplejersker og sårspecialister.

Trykskade - forebyggende hjælpemidler SPL/SSA

Dette e-learning modul handler om trykreducerende hjælpemidler.
I e-learningkurset om tryksårsforebyggelse lærer du, hvordan andre tiltag i høj grad har indflydelse på forebyggelse af tryksår.
Vær derfor opmærksom på, at hjælpemidler kun udgør er en del af den samlede indsats og, at hjælpemidler - skal anvendes samtidig med andre sygeplejemæssige indsatser.

Trykskade - forebyggende hjælpemidler SSH

Dette e-learning modul handler om trykreducerende hjælpemidler.
I e-learningkurset om tryksårsforebyggelse lærer du, hvordan andre tiltag i høj grad har indflydelse på forebyggelse af tryksår.
Vær derfor opmærksom på, at hjælpemidler kun udgør er en del af den samlede indsats og, at hjælpemidler - skal anvendes samtidig med andre sygeplejemæssige indsatser.

  • KvaliCare har mange års erfaring med udvikling af e-learning og kompetenceudvikling i sundhedssektoren.
  • KvaliCare konceptet sikrer nødvendig viden i hænderne på personalet, som arbejder hos borgerne til hverdag.
  • KvaliCare ønsker at fremme brugen af fleksible og mobile teknologiske læringsformer i arbejdslivet med udgangspunkt i brugernes virkelighed.

Kontakt os for at høre hvilke løsninger KvaliCare kan tilbyde