KvaliCare har siden opstart i 2000 været pioner indenfor udvikling og strategisk brug af e-learning på ældre- og sundhedsområdet i Danmark.

Vores fokus på kompetenceudvikling tæt på praksis blev formuleret ca. år 2000 af sygeplejersker og læger, der fra egen dagligdag så, at basal fagviden var svær at integrere i den kliniske hverdag.

Den fleksible læringsform, som moderne, teknologiske virkemidler muliggør, åbnede nye muligheder for integreret videndeling og kompetenceudvikling og har således siden opstart været kernen i KvaliCares tilbud til den danske plejesektor.

Siden opstart har der været stor efterspørgsel efter KvaliCares produkter og branchekendskab. Stadig i dag har både direktør og størstedelen af personalet rødder i sygeplejesektoren.

 

Vores medarbejdere

 

Direktør
Susan Jørgensen

Adm, benchmarking og support.

Tina W. Rasmussen
Sundhedfaglig kvalitetskonsulent - sygeplejerske

Tanja Tang Jensen
Projektleder - sygeplejerske
Sjælland

Anne Marie Varming
Projektleder - sygeplejerske
Jylland

Anette Rasmussen
Bogholder

Anne Carter
Instructional designer,
E-learning advisor
Master i IKT og Læring

Luise Arhøj
Grafiskdesigner, e-learning udvikler

Lis Christiansen
Underviser - sygeplejerske
Sjælland

Aniette Weibrecht
Konsulent
"Foto på vej"

 

Britta Remontiussen
Konsulent
"Foto på vej"

Birgit Andersen
Konsulent

Birgit Møller
Konsulent

  • KvaliCare har mange års erfaring med udvikling af e-learning og kompetenceudvikling i sundhedssektoren.
  • KvaliCare konceptet sikrer nødvendig viden i hænderne på personalet, som arbejder hos borgerne til hverdag.
  • KvaliCare ønsker at fremme brugen af fleksible og mobile teknologiske læringsformer i arbejdslivet med udgangspunkt i brugernes virkelighed.

Kontakt os for at høre hvilke løsninger KvaliCare kan tilbyde