Arrangementet har fundet sted.

Danmarks Læringsfestivals konference den 1. og 2. marts 2017 har fokus på fremtidens kompetencer. På festivalen bliver der både sat fokus på, hvad vi kan forvente os af den teknologiske udvikling i et bredt perspektiv - og hvordan den enkelte underviser kan optimere sin undervisning. Kort sagt er der plads til både højt flyvende tanker og konkrete ideer. 

Dansk Selskab for Sårheling er en interesseforening med næsten 1.000 sårengagerede medlemmer, der også har medindflydelse på, hvordan sårområdet skal indpasses i det Danske Sundhedsvæsen.

Dansk Selskab for Sårheling arrangerer temadage og årsmøder.

Dansk Selskab for Sårheling udgiver medlemsbladet SÅR som behandler ­fagmedicinsk stof om sårvidenskab og sårbehandling.

saar.dk henvender sig til alle, der er engageret i arbejdet med sår.

Dansk Selskab for Sårheling er en interesseforening med næsten 1.000 sårengagerede medlemmer, der også har medindflydelse på, hvordan sårområdet skal indpasses i det Danske Sundhedsvæsen.

Dansk Selskab for Sårheling arrangerer temadage og årsmøder.

Dansk Selskab for Sårheling udgiver medlemsbladet SÅR som behandler ­fagmedicinsk stof om sårvidenskab og sårbehandling.

saar.dk henvender sig til alle, der er engageret i arbejdet med sår.

Velfærdsteknologi i praksisnær undervisning

SOSU Syd åbner dørene i Aabenraa d. 17/8 når de i samarbejde med Welfare Tech slår dørene op for et godt interaktivt arrangement med fokus på den gode praksisnære undervisning af fremtidens sundhedspersonale.

 

Tema: Ældre - plads til forskellighed

Ældre udgør ikke en samlet gruppe – men består af forskellige mennesker med forskellige behov. Det betyder, at kommunerne skal være klar til at levere individuelt tilpassede indsatser. Dette års konference vil præsentere en række kommunale eksempler på tilbud til ældre, som står vidt forskellige steder i deres liv.

Emner:

  • Et fagligt oplæg om udviklingen i ældrebefolkningen
  • To borgere fortælle deres egen historie og oplevelsen af de kommunale tilbud
  • Fire kommunale eksempler på indsatser på ældreområdet
  • Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde
  • Økonomiske og styringsmæssige udfordringer på ældreområdet
  • Forskellige perspektiver på døden og den sidste tid
  • Tor Nørretranders fortælle om, hvorfor alderdom ikke er, hvad den har været

Den årligt tilbagevendende messe understøtter det fællesoffentlige mål om øget digital kommunikation ved at sætte fokus på digitale løsninger og effektiviseringsmuligheder i kommunerne.

Messen er platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne.

Digitaliseringsmessen ønsker at være leverandørernes foretrukne kanal til kommunerne og kommunernes foretrukne forum for ny viden om løsninger inden for offentlig digitalisering.

FSUS konference er d.2 og 3 november i Roskilde og har som tema:
Sygeplejens kerneværdier i tværprofessionelt uddannelsesperspektiv

Konferencen afholdes den 16. januar 2018 på Hotel Comwell Kolding med fokus på at styrke kommunernes arbejde med den borgerrettede forebyggelse og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. 

Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne afholder konference d. 19. marts 2018.
Emnet er Udvikling i sygeplejen i plejecentre.


Konferencen afholdes på Hotel Koldingfjord i Kolding

 

Health & Rehab Scandinavia er en fagmessen for sundheds- og velfærdsteknologi, rehabilitering, hjælpemidler, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr.

På udstillingen er der mulighed for at få inspiration til løsninger, projekter og produkter, som er præsenteret af innovative virksomheder og fagfolk i branchen. En mulighed for at møde producenter, innovatører, indkøbere, beslutningstagere, terapeuter, sundhedspersonale samt brugerne og deres pårørende.