Tryg ved Tryksår?

Er du helt tryg ved tryksår?
Eller har du brug for en opdatering eller kompetenceudvikling på området, så du kan sikre en effektiv tryksårsforebyggelse eller -behandling?

Kvalicares kurser om tryksår findes nu i en nyrevideret udgave.

Prøv Kvalicares e-learning, hvor du får nyeste viden om, hvordan du systematisk kan opspore og forebygge tryksår, samt behandle tryksår, hvis skaden er sket.

Igennem de seneste år har forebyggelse af tryksår været et stort målrettet indsatsområde i sundhedssektoren. Undersøgelser viser, at det, der virker bl.a. er, at sundhedspersonalet lærer at arbejde med tryksår ud fra struktur og systematik, samt at de har den faglige viden på området ajourført.

Med vores e-learning om tryksår er vi med til at understøtte kompetenceudviklingen hos sundhedspersonalet i kommunen og øge kvaliteten i plejen. Vi er hele tiden i tæt dialog med brugerne om indhold og anvendelse af kurserne.

Gode kompetencer hos sundhedspersonalet, vil i sidste ende give kommunen en økonomisk gevinst, idet behandling af et tryksår kan koste ca. 500.000 kr. (Kilde: C. Lindholm "SÅR" 2004)

Borgeren, som undgår et tryksår og deraf smerter og gener, vil få en endnu større gevinst!