Samarbejde med Region Sjælland

KvaliCare er indgået i et udviklingsprojekt med Region Sjælland med tilhørende kommuner og sygehuse om at udvikle et tværsektorielt e-læringsprogram.
E-læringsprogrammet skal øge kvaliteten af den tværsektorielle elektroniske kommunikation og sikre en sammenhængende koordineringsindsats i de enkelte borgerforløb i sektorovergangene. Der er fokus på at opnå en fælles faglig tilgang, herunder forståelse for, hvordan man bedst muligt kan styrke hinanden på tværs af sektorerne.