KvaliCare løfter niveauet

”Det plejepersonale, der har set KvaliCares kurser, gør størst fremskridt”, udtaler Gitte Nielsen, daglig leder af Privat Pleje og Omsorg, privatleverandør til Herning Kommune.

”Efter at have holdt pause med Kvalicare en kortere periode, kan vi se i vores kompetenceplaner, at det plejepersonale, der har set KvaliCares kurser, gør størst fremskridt. De er mere opmærksomme og sikre på observationer hos borgerne og betydningen af observationerne.
Derfor skal vi bruge Kvalicare til at opkvalificere vores nyansatte”, fortæller Gitte Nielsen.