Brugervenligt instrukssystem med procedurer

Savner du sundhedsfaglige instrukser med procedurer?

Med KvaliCares instrukssystem er du sikret et brugervenligt og lettilgængeligt system, når og hvor du har behov for det.

Systemet indeholder ca. 100 letforståelige og anvendelige instrukser målrettet det sundhedsfaglige personale i primær sektoren.
Instrukserne kan tilpasses nøjagtigt til de lokale forhold – før instruksen kan ses af plejepersonalet skal den godkendes af ledelsen. Dette foregår også elektronisk.

Plejepersonalet kan til hver en tid se de godkendte gældende instrukser, og de er fagopdelte.

Instrukserne dækker:
• Sundhedsydelser
• Servicelovsydelser
• Medicinområdet
• Instrukser særligt for det risikobaserede tilsyn

Det koster ikke noget at benytte instrukssystemet for KvaliCares kunder.

Hvis I har lyst til at høre mere om systemet, kommer vi gerne og præsenterer det for jer.