Samarbejde med OUH, Afdeling Z

KvaliCare og OUH, afdeling Z udvikler sammen en e-learning-prototype til hospitalsbrug. Prototypen skal optimere god klinisk praksis på hospitaler på kerneområder, sikre en ensartet kvalitet i det daglige kliniske arbejde og på sigt muliggøre ensartet arbejde på tværs af kommuner og hospitaler.

Samarbejdet er et OPI-projekt og er støttet af Den Europæiske Fond For Regional Udvikling.