15 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere ansat på plejehjem og hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune har netop deltaget i Forflytningsvejlederuddannelsen som blended learning.


Uddannelsen bestod af fremmødeundervisning og e-learning. Fysioterapeut Dorte Vennerstrøm fra Brehms Spilerdug underviste på fremmødedelen og selve e-learningen ’Forflytning med spilerdug’ er udviklet i samarbejde med virksomheden KvaliCare. Fremmødeundervisningen var delt op i to dele på henholdsvis 3 og 2 dage – og e-learningen kunne tages både inden første undervisningsgang og imellem.


Sanne fra Ingeborggården er en af kursisterne på uddannelsen. Sanne fortæller, at e-learningen og fremmødeundervisningen har virket rigtig godt sammen. ’Det giver mening, og man får mere ud af det, for der er en gennemgående tråd mellem e-learningen og fremmødeundervisningen’, fortæller Sanne.
Det er første gang, at Sanne tager e-learning. Hun synes, at det har et passende fagligt niveau, og at teori og gode praksisnære eksempler supplerer hinanden godt.


Fie fra Frederiksberg Hjemmepleje har taget e-learningen både før og imellem fremmødeundervisningen og fortæller, at hun tydeligt kan mærke, hun har fået teori og praksis på plads. ’Det er smart at tage e-learningen, så man kan forberede sig inden fremmødeundervisningen’ siger hun. Fie er overrasket over, hvor simpelt det er at forflytte med spilerdug, nu hvor hun har lært at bruge forflytningsprincipperne i praksis.


Giang fra Flintholm Plejeboliger er vant til at tage e-learning og glæder sig over at have fået større viden om forflytningsteknikker, så hun bedre kan forebygge mod skader på ryg og skuldre. Giang fortæller, at teknik, indhold og øvelser i e-learningen virker godt, og det er rart at kunne teste sig selv i stoffet. Til spørgsmålet om blended learning giver mening, svarer hun:
’Det gav mere – jeg havde et billede af hvad fremmødeundervisningen omhandlede inden vi startede på det. Det var godt at være forberedt’.


Kursisterne er begejstrede over, hvor meget de har lært på Forflytningsvejlederuddannelsen og føler sig sikre i at kunne guide deres kolleger i rette arbejdsstillinger, forflytningsteknikker og valg af hjælpemidler. Fie nævner, at hun har sat sig for at tage e-learningen løbende, så hun har teorien i klar erindring.


Giang fortæller, at hun er forflytningsvejleder på plejehjemmet og især har et godt kendskab til lifte. Grunden til at hun er så glad for at have taget uddannelsen er, at hun manglede kendskab til at undervise, men nu føler hun sig bedre klædt på til at undervise sine kolleger. ’Det er en øvelse at stå foran andre - at få og give feedback og kunne se, hvad man skal gøre bedre. Det er forskellen’, fortæller Giang.


De er enige om at e-learning og fremmødeundervisningen understøtter hinanden og gør, at det er lettere at huske og forstå – og så er det godt, at der både er teori og praksis i begge læringsformer.