E-learning fra KvaliCare

E-learning fra KvaliCare


”Mundpleje kræver fokus på opretholdelse af viden og kompetencer hos plejepersonalet” - påpeges det i nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen anbefaler i den nye rapport, at der bliver lagt betydelig større vægt på mundpleje og  forebyggelse i hjemmeplejen og på plejecentrene.

E-learning om ”Mund og tandpleje til ældre i hjemmepleje og på plejecentre” kan understøtte kompetenceudvikling og oplæring af plejepersonale