Samarbejde med uddannelsesinstitutionen ZBC

KvaliCare indgår samarbejde med uddannelsesinstitutionen ZBC omkring udvikling af e-learning og kompetenceudvikling til gavn for SOSU-personalet i kommunerne og EUD-uddannelserne. Vi glæder os til samarbejdet.

’Vi glæder os til det kommende samarbejde, hvor vi kan være med til at udvikle e-learningsmoduler i medicinadministration, samt anvende disse på vores SOSU-rettede arbejdsmarkedsuddannelser’, fortæller Leder af efteruddannelsesområdet Janne Meisner Bremholm fra ZBC.

Susan Jørgensen, direktør hos KvaliCare, udtaler: ’Vi ser det som spændende og givende at samarbejde med en uddannelsesinstitution som ZBC.

Vi har ekspertisen i at udvikle e-learning og kompetenceudvikling til sundheds- og socialsektoren – og har i dag over 15.000 brugere på landsplan – det være sig både i kommunerne og i hospitalssektoren. Med dette samarbejde ser vi mulighed for at sparre og udvikle på nye områder’.