Vi kender hverdagen i kommunerne – og mener det er vigtigt at være i dialog med vores kunder - også når vi udvikler og opdaterer vore kurser. Det betyder, at vore kurser altid er funderet i de behov og den virkelighed, som sundheds- og omsorgspersonalet står midt i. KvaliCare e-learning bruges ofte som en del af en strategisk indsats, hvor data dokumenterer resultaterne – og d ...

Er du helt tryg ved tryksår? Eller har du brug for en opdatering eller kompetenceudvikling på området, så du kan sikre en effektiv tryksårsforebyggelse eller -behandling? Kvalicares kurser om tryksår findes nu i en nyrevideret udgave. Prøv Kvalicares e-learning, hvor du får nyeste viden om, hvordan du systematisk kan opspore og forebygge tryksår, samt behandle tryksår, hvis s ...

KvaliCare er indgået i et udviklingsprojekt med Region Sjælland med tilhørende kommuner og sygehuse om at udvikle et tværsektorielt e-læringsprogram. E-læringsprogrammet skal øge kvaliteten af den tværsektorielle elektroniske kommunikation og sikre en sammenhængende koordineringsindsats i de enkelte borgerforløb i sektorovergangene. Der er fokus på at opnå en fælles faglig tilg ...

Savner du sundhedsfaglige instrukser med procedurer?Med KvaliCares instrukssystem er du sikret et brugervenligt og lettilgængeligt system, når og hvor du har behov for det. Systemet indeholder ca. 100 letforståelige og anvendelige instrukser målrettet det sundhedsfaglige personale i primær sektoren.Instrukserne kan tilpasses nøjagtigt til de lokale forhold – før instruksen kan ...

”Det plejepersonale, der har set KvaliCares kurser, gør størst fremskridt”, udtaler Gitte Nielsen, daglig leder af Privat Pleje og Omsorg, privatleverandør til Herning Kommune.”Efter at have holdt pause med Kvalicare en kortere periode, kan vi se i vores kompetenceplaner, at det plejepersonale, der har set KvaliCares kurser, gør størst fremskridt. De er mere opmærksomme og sikr ...