E-learning kurset om synkebesvær er nu blevet indkøbt af Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling til brug for sundhedspersonalet i Region Sjælland.   Synkebesvær - også kaldet dysfagi - er et udbredt, men overset problem mange steder - også i Region Sjælland. Det skal det nye og innovative e-learning kursus ændre på. E-learning kurset er udsprunget af et vellykket samar ...

E-learning fra KvaliCare ”Mundpleje kræver fokus på opretholdelse af viden og kompetencer hos plejepersonalet” - påpeges det i nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen anbefaler i den nye rapport, at der bliver lagt betydelig større vægt på mundpleje og  forebyggelse i hjemmeplejen og på plejecentrene. E-learning om ”Mund og tandpleje til ældre i hjemmepleje ...