E-learning fra KvaliCare ”Mundpleje kræver fokus på opretholdelse af viden og kompetencer hos plejepersonalet” - påpeges det i nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen anbefaler i den nye rapport, at der bliver lagt betydelig større vægt på mundpleje og  forebyggelse i hjemmeplejen og på plejecentrene. E-learning om ”Mund og tandpleje til ældre i hjemmepleje ...

Glæde i Struer Kommunes Sundhed & Omsorg over det imponerede, flotte resultat på sårområdet.

Da jeg har fået mulighed for at overdrage min del af KvaliCare til Susan Jørgensen og WTI, vil jeg ikke længere være en del af den daglige drift hos KvaliCare. Tak for et godt samarbejde gennem årene. Hilsen Rie Nygaard