De seneste nyheder fra KvaliCare ...

KvaliCare indgår samarbejde med uddannelsesinstitutionen ZBC omkring udvikling af e-learning og kompetenceudvikling til gavn for SOSU-personalet i kommunerne og EUD-uddannelserne. Vi glæder os til samarbejdet. ’Vi glæder os til det kommende samarbejde, hvor vi kan være med til at udvikle e-learningsmoduler i medicinadministration, samt anvende disse på vores SOSU-rettede arbej ...

KvaliCare og OUH, afdeling Z udvikler sammen en e-learning-prototype til hospitalsbrug. Prototypen skal optimere god klinisk praksis på hospitaler på kerneområder, sikre en ensartet kvalitet i det daglige kliniske arbejde og på sigt muliggøre ensartet arbejde på tværs af kommuner og hospitaler. Samarbejdet er et OPI-projekt og er støttet af Den Europæiske Fond For Regional Udvi ...

15 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere ansat på plejehjem og hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune har netop deltaget i Forflytningsvejlederuddannelsen som blended learning. Uddannelsen bestod af fremmødeundervisning og e-learning. Fysioterapeut Dorte Vennerstrøm fra Brehms Spilerdug underviste på fremmødedelen og selve e-learningen ’Forflytning med spilerdug’ er udvikl ...

KvaliCare har i samarbejde med Brehms Spilerdug udviklet et e-learning kursus om forflytningsteknikker og brugen af spilerdug til forflytning. 

E-learning kurset om synkebesvær er nu blevet indkøbt af Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling til brug for sundhedspersonalet i Region Sjælland.   Synkebesvær - også kaldet dysfagi - er et udbredt, men overset problem mange steder - også i Region Sjælland. Det skal det nye og innovative e-learning kursus ændre på. E-learning kurset er udsprunget af et vellykket samar ...

E-learning fra KvaliCare ”Mundpleje kræver fokus på opretholdelse af viden og kompetencer hos plejepersonalet” - påpeges det i nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen anbefaler i den nye rapport, at der bliver lagt betydelig større vægt på mundpleje og  forebyggelse i hjemmeplejen og på plejecentrene. E-learning om ”Mund og tandpleje til ældre i hjemmepleje ...

Glæde i Struer Kommunes Sundhed & Omsorg over det imponerede, flotte resultat på sårområdet.

Da jeg har fået mulighed for at overdrage min del af KvaliCare til Susan Jørgensen og WTI, vil jeg ikke længere være en del af den daglige drift hos KvaliCare. Tak for et godt samarbejde gennem årene. Hilsen Rie Nygaard