Godt nytår

Godt nytår

Vi er kommet godt fra start i det nye år, og vi glæder os til at levere tilpassede løsninger og koncepter til vores kommuner. Som en del af integrationen af KvaliCare i ProOffice Gruppen er vi i gang med at flytte KvaliCares e-learning til LMS’et plan2learn. Den første kommune er kommet over på Plan2learn og vi er i fuld gang med at opsætte de næste på platformen. Samarbejdet mellem KvaliCare og Plan2learn, gør at vores kommuner med fordel kan benytte sig af andre af plan2learns funktionaliteter, så som rapportering og kompetencestyring.

Julehilsen

Julehilsen

Du ønskes en rigtig glædelig jul fra alle os hos KvaliCare 🎅🏼🎄 Vi vil gerne takke vores kunder og samarbejdspartnere for et godt samarbejde i 2019. Vi er blevet en del af ProOffice Gruppen, som bl.a. betydet at vi har flyttet vores e-learning på LMS-platformen plan2learn. Derudover har vi nu en mere effektiv fælles e-læringsudvikling med ProLearning på det sundhedsfaglige område. Vi ser frem til 2020, hvor samarbejdet vil skabe stadig bedre fordele for vores kunder.

Nye guidelines fra EPUAP

Nye guidelines fra EPUAP

Vi er i fuld gang med at opdatere vores kurser i overensstemmelse med de nye guidelines fra EPUAP, som netop er udkommet i November 2019. Du kan hente de nye guidelines ved at klikke på linket.

Dansk Selskab for Sårheling

Dansk Selskab for Sårheling

Tak til de mange besøgende på standen i sidste uge til årsmøde for Dansk Selskab for Sårheling. Det var nogle spændende dage med meget faglig sparring. Vi hørte mange relevante oplæg, herunder Maria Plaschkes fremlægge sin masterafhandling i Folkesundhed omkring diabetiske fodsår og etnicitet. Vi fandt også Else Sværke Henriksen oplæg om kommunalt samarbejde på tværs, sammen med fodterapeut Heidi Hovmand Futtrup, særligt relevant.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet en ny udgave af ”Korrekt håndtering af medicin”.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet en ny udgave af ”Korrekt håndtering af medicin”.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet en ny udgave af ”Korrekt håndtering af medicin” som afløser tidligere udgave fra 2011. Dette betyder, at der nu er overensstemmelse mellem anbefalingerne til plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, bosteder og andre, hvor personale håndterer medicin og de krav der bliver stillet til de risikobaserede tilsyn. Vi er allerede i gang med at tilpasse Kvalicares kurser i overensstemmelse med den nye udgivelse. Læs mere her.

Medicinudenskade, e-læring, stop tænk tjek

Lancering af STOP TÆNK TJEK

Styrelsen for Patientsikkerhed og Medicin.dk lancerer ny kampagne; STOP TÆNK TJEK. Kampagnen skal sætte fokus på risikosituationslægemidler og er bygget op omkring en række læringsfilm. STOP TÆNK TJEK er en del af programmet Medicin uden skade, der har til formål at mindske antallet af medicineringsfejl. Du kan læse mere her: https://stps.dk/da/nyheder/2019/stop-taenk-tjek-ny-kampagne-om-risikosituationslaegemidler/

Medicinudenskade, e-læring

Lancering af programmet Medicin uden Skade

Styrelsen for patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i fællesskab lanceret programmet Medicin uden skade, der har til formål at øge patientsikkerheden ved medicinering og brug af lægemidler i Danmark. Programmet udspringer af det globale initiativ Medication Without Harm, som skal halvere mængden af medicinfehk på verdensplan inden 2022. WHO har udpeget tre særlige indsatsområder, som er polyfarmaci, overgange og højrisikosituationer. Du kan læse mere her: https://stps.dk/da/laering/medicin-uden-skade/#

ældrekonferencen, elæring

Tak for denne gang til Ældrekonferencen 2019

Tak for denne gang til Ældrekonferencen 2019, hvor emnet var ”Hvad er et godt ældreliv?”. Vinder af vores konkurrence på standen, blev Grete Bækgaard Thomsen. Hun svarede rigtigt på spørgsmålet om, at de kommuner der benytter KvaliCares koncept har opnået en nedgang i antallet af sår og ressourcer til sårbehandling med gennemsnitlig 25%.

NYHED - Samarbejde med Region Sjælland

KvaliCare er indgået i et udviklingsprojekt med Region Sjælland med tilhørende kommuner og sygehuse.

 

 

 

 

Samarbejde med OUH, Afdeling Z

KvaliCare og OUH, afdeling Z udvikler sammen en e-learning-prototype til hospitalsbrug. 

 

 

 

 

 

 

KvaliCare Produkter

KvaliCare har mange års erfaring med udvikling af e-learning og kompetenceudvikling i sundhedssektoren. KvaliCare konceptet sikrer nødvendig viden i hænderne på personalet, som arbejder hos borgerne til hverdag. 
KvaliCare ønsker at fremme brugen af fleksible og mobile teknologiske læringsformer i arbejdslivet med udgangspunkt i brugernes virkelighed.

KvaliCare Analyse

KvaliCare Analyser giver overblik over sårområdet og de ressourcer der anvendes til sårbehandling, samt giver anbefalinger til en strategi, som kan nedbringe antallet af sår.

Fleksibel kompetenceudvikling

Hos KvaliCare finder du et stort udvalg af e-learning til dig, der arbejder i sundhedssektoren.

 

 

KvaliCare Konsulenter

Vore konsulenter vejleder i implementering og brug af e-learning og LMS, og hvordan kommunen i det daglige kan bruge e-learningen. 

 

KvaliCare Løsninger

KvaliCare kan sammensætte særlige forløb alt efter de behov, der er i din kommune.

 

 

  • KvaliCare har mange års erfaring med udvikling af e-learning og kompetenceudvikling i sundhedssektoren.
  • KvaliCare konceptet sikrer nødvendig viden i hænderne på personalet, som arbejder hos borgerne til hverdag.
  • KvaliCare ønsker at fremme brugen af fleksible og mobile teknologiske læringsformer i arbejdslivet med udgangspunkt i brugernes virkelighed.

Kontakt os for at høre hvilke løsninger KvaliCare kan tilbyde