”Mundpleje kræver fokus på opretholdelse af viden og kompetencer hos plejepersonalet” - påpeges det i nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen anbefaler i den nye rapport, at der bliver lagt betydelig større vægt på mundpleje og
forebyggelse i hjemmeplejen og på plejecentrene.
E-learning om ”Mund og tandpleje til ældre i hjemmepleje og på plejecentre” kan understøtte kompetenceudvikling og oplæring
af plejepersonale. Se beskrivelse af e-learning her

Struer kommune

Flotte resultater på sårområdet i Struer

Glæde i Struer Kommunes Sundhed & Omsorg over det imponerede, flotte resultat på sårområdet.
Billedet: Bagerst på trappen, siddende: Afdelingsleder Mariann Mikkelsen, foran: Afdelingsleder Grethe Riksted, stående bagerst til venstre: Udviklingssygepl. Aniette Weibrecht og til højre Funktionsleder Christine Dragsbæk Knudsen. Forrest t.v. Anne Stubberup Højberg, t.h. Elsebeth Poulsen

Tillykke fra Kvalicare til Struer Kommune.
På 3 år har Stuer Kommune nedsat antallet af sår med 35% og kommunens såranalyse for 2016 viste, at der ikke var opstået nogen tryksår på kommunens plejecentre.
Sårsygeplejerske Elsebeth Poulsen modtager en buket fra Kvalicares repræsentant i Struer, Senior Projektleder Anne Stubberup Højberg.

RieNygaard

Rie Nygaard siger farvel til KvaliCare

Da jeg har fået mulighed for at overdrage min del af KvaliCare til Susan Jørgensen og WTI, vil jeg ikke længere være en del af den daglige drift hos KvaliCare. Tak for et godt samarbejde gennem årene. Hilsen Rie Nygaard

Middelfart

Velkommen til Middelfart Kommune

Middelfart Kommune har - på baggrund af visioner for videndeling mellem sektorer og borgere og kommunens egen businesscase - valgt at indgå i samarbejde med KvaliCare.

Rehabilitering

Moduler i Rehabilitering

Rehabilitering i hverdagen består af 2 moduler.
Målgrupperne for modul 1 er plejepersonale indenfor ældre og sundhed.
Målgruppe for modul 2 er forløbskoordinatorer.

Materialet er videreudviklet sammen med fagspecialister indenfor Rehabilitering i hverdagen i kommunerne.

KCvideo

Kort film om KvaliCare

KvaliCare har udviklet e-læring om Synkebesvær til plejepersonale i kommuner og på sygehus i samarbejde med Region Sjælland i OPI projekt.

Se Region Sjællands film med udtalelser fra plejepersonale og fagspecialister.

Se filmen om projektet SE FILM >>


10 års erfaring med kommunal e-læring

Vi har 10 års erfaring i at understøtte kompetenceudvikling med e læring og oplære organisationen i at arbejde med fleksibel læring. KvaliCare Portal benyttes blandt andet af Aalborg, Frederiksberg, Sorø, Viborg Kommune og flere andre. Læs mere.

KvaliCareMOBIL

Erstat dine laminerede huskekort, som fylder op i lommerne med KvaliCareMOBIL. KvaliCareMOBIL er korte opslag med billeder og guidelines, som personalet kender fra deres e-læring.Læs mere

 

Dokumenteret indsats kan mere end betale for sig selv

Vores undervisningsmateriale er videnskabeligt veldokumenteret, og vi benchmarker for at måle effekten af indsatsen.
Prøv vores benchmarking model og se hvad din kommune kan spare - alene på sårbehandling. Læs mere.

KvaliCare løsninger

Vi tilbyder lokaltilpassede-læringskurser bl.a. på følgende områder: sår, fald, smertebehandling, medicinhåndtering og rehabilitering.
Desuden tilbyder vi: analyse af forekomsten af f.eks. sår, effektmåling, benchmarking, forslag til strategi, årligt statusmøde og procesledelse. Læs mere.

KvaliCare e-læringsportal

Vi kan tilpasse KvaliCare e-læringsportal, så det passer til din kommunes behov. Vi hjælper dig på vej, og du kan selv overtage, hvis du vil. Du kan være i gang i morgen. Læs mere om KvaliCare e-læringsportal. .

Nyheder

Dysfagi - synkebesvær:

E-læring er udkommet i hospitalsversion og kommuneversion.
Udviklet i samarbejde med tværsektorielle fagspecialister indenfor Dysfagi i OPI – Sundhedsinnovationsprojekt.
Anbefales i rapport efter test hos målgrupperne.

Se beskrivelse:

Produktblad - kommune
Produktblad - hospital

KvaliCare´s eksempel på ROI:

Se eksempel på ROI her

Nov. 2015: Undersøgelsesresultater

Konklusion:
KvaliCare – indsatsen bremser tilvæksten af sår – og reducerer ressourceforbrug til sårbehandling og hjemmehjælp til borgere med sår.
Resultater i 10 kommuner, som arbejder med KvaliCare koncept – sammenlignet med 10 kommuner, som ikke arbejder med KvaliCare koncept.
Klik her ...

Nyt kursus - KOL

KOL – Opsporing – rehabilitering – behandling og støtte til borgeren i hverdagen.
Udviklet på baggrund af kliniske retningslinjer i samarbejde med KOL sygeplejersker,
Konsultationssygeplejerske, borger med KOL og medicin.dk.

Se beskrivelse af kurset:
Produktblad - KOL

Reducerede sårforekomster

Høje Tåstrup Kommune har i 2014 opnået den laveste sårforekomst vi har set i Kvalicare 1,6 sår pr. 1000 indbygger.
Viborg Kommune har reduceret sin sårforekomst med 46,3% siden opstart med KvaliCare.

Samarbejdspartner

KvaliCare samarbejder med medicin.dk.
Farmaceut medudvikler og godkender indhold vedr. lægemidler KvaliCare i e-læring vedr.
Medicinhåndtering og e-læring om KOL – opsporing – behandling – rehabilitering.

Benchmarkingsystem

Benchmarkingsystem for kommuner, som anvender KvaliCare. Se oversigt over sår i baselineanalyser i 32 danske kommuner ...
Sårtyper - Baselineanalyser

KvaliCare udfører analyser og effektmålinger

Effektmålinger i 10 kommuner uden KvaliCare - sammenlignet med 17 kommuner, som arbejder med konceptet.

Opfølgning på anvendelse


KvaliCare ApS | Juliesmindevej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 22 47 29 11 / 22 16 36 17 | E-mail: kvalicare@kvalicare.dk